Hướng dẫn cài đặt VNC server cho Linux Desktop (Ubuntu, Kubuntu, Fedora, CentOS )

Bước 1: Đăng nhập ssh để cài đặt VNC (Cài 1 lần dùng mãi) – Dùng Terminal của HĐH Linux hoặc dùng Windows thì có thể dùng Putty hoặc Bitvise SSH Client
sudo apt-get update
sudo apt-get install tightvncserver
vncserver :1 -geometry 1024×600 -depth 16 -pixelformat rgb565
vncserver :1
để chạy thông số mặc định thôi.

Bước 2: Sử dụng VNC viewer để login như Remote Desktop của Windows
sudo apt-get install xtightvncviewer
vncviewer ip-cua-may-server:1

Bước 3: Cài đặt VNC khởi động cùng HĐH (Dành riêng cho Raspberry pi)
cd /home/pi (Trong đó, pi là tên user của bạn )
cd ./config
mkdir autostart
cd autostart
nano tightvnc.desktop
Nhập nội dung cho file tightvnc.desktop với nội dung sau rồi lưu lại

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1
StartupNotify=false

Đối với các HĐH khác Raspbian mình sẽ có 1 video hướng dẫn sau.
Tag: hướng dẫn sử dụng vnc viewer – Cài đặt VNC Server cho Linux Desktop, hướng dẫn sử dụng vnc viewer – Cài đặt VNC Server cho Linux Desktop, hướng dẫn sử dụng vnc viewer – Cài đặt VNC Server cho Linux Desktop

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Man Supper

    Cái "máy của mình, máy vps" làm sao để ra 2 tab như vậy a
    E dùng putty đang có bt về nhà phần này nửa mong a giải đáp 🙁

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *